Year: 2015

Home / 2015
Ramazan Kayan Gündem Özel’e konuk oldu

Ramazan Kayan Gündem Özel’e konuk oldu

Osman Yıldız’ın hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programına 18 Kasım Çarşamba günü araştırmacı yazar Ramazan Kayan konuk oldu.

Programda, İslam ümmetinin vahdeti, IŞİD, “Hakimiyet Allah’ındır ama nasıl?”, “Kur’an neden hayata mudahale etmiyor?”, “Müslümanların sistem içine kanalize olmaları ile Hz. Peygamber’in örnekliği çizgisinden kırılmalar yaşadılar mı?”, “Müslümanlar tarih sahnesinde neden yoklar?” gibi konular ve sorular düzleminde bir sohbet gerçekleştirildi.

 

 

 

Programın kaydını ilginize sunuyoruz.

1.Bölüm:
2.Bölüm:

İndirmek için:
1.Bölüm
2.Bölüm

Gündem Özel İlkav 2015-2016 Programları tanıtımı

Gündem Özel İlkav 2015-2016 Programları tanıtımı

“Gündem Özel”, İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı-İLKAV’ın kuruluşu, amacı ve faaliyetlerini konu alan program gerçekleştirildi.

2015 – 2016 Yılı içerisinde yapılacak faaliyetlerden bahisle konferanslar, paneller konusunda İLKAV yönetim kurulu üyesi Emrullah Ayan geniş bilgi verdi.

Ayrıca vakfın diğer faaliyet alanları konusunda haftanın her pazartesi akşamı Şeyho Duman hocamız tarafından gerçekleşitirilen tefsir çalışmaları, her çarşamba saat 10.00’da bayanlara yönelik yapılan tefsir çalışmları hakkında bilgiler aktardı ve devamla Cuma akşamları gençlere yönelik tefsir çalışmaları Cumartesi gün içerisinde yapılan ilk öğretim çağındaki kız ve erkek öğrencilere yönelik faaliyetlerden, liselilere yönelik eğitimlerden ve her Cuma gerçekleştirilen kadın – erkek herkesin katılabildiği Cuma konferansları ve Cuma namazı gibi vakfın faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı.

Birinci Bölüm :
İkinci Bölüm  :

 

2015-2016 İLKAV FAALİYET BUROŞÜRÜNÜ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (15.Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (15.Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi ve tekrarıyla Pazar günü “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Programa internetten bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Onbeşinci Bölüm

İndir : 17.10.2015 15.Bölüm, 1.Parça
17.10.2015 15.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

– Rabbimiz Kitabında “Atalardan devralınan dini” taklit edip sürdürmeyi kınamakta, bu yanlış din algısını terke ve halimizi vahyin ölçüleriyle ıslaha çağırmaktadır. Peki terk edilmesi istenen bu “Atalar dini” nedir, açıklayabilir misiniz? Tarih boyunca kitleler neden büyük çoğunlukla bu dini tercih etmişlerdir?

– Müşriklerin din edindikleri “Atalar dini” hakkında Kur’an’da yer alan ayetlerde ne gibi tespit ve uyarılara yer veriliyor?

– Kitap ehlinin de kendilerine vahiyle ulaşan “İslam” dinin tahrif ederek “atalar dini” hakine dönüştürmeleri söz konusu oluyor ve Rabbimiz son Rasul’ün(s) ümmetini de aynı akıbete uğramaktan sakındırıyor. Kitap ehlinin, kendilerine inzal edilen “Tevhid Dini”ni tahrif edip “Atalar Dini” haline dönüştürmeleri nasıl gerçekleşiyor, Kur’an bu konuda hangi bilgileri veriyor?

– Kur’an, “Statükonun dini” de diyebileceğimiz “Atalar dininin, insanları “Allah ile aldatarak” statükoya entegre edebilmek için bir araç olarak kullanılmakta olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu konuyu açabilir misiniz?

– Mekke’de “İbrahim’in Dini” adı altında oluşturulan Statüko dini-Atalar dini ile kitleler nasıl yönlendirildiler? Rasulün(s) getirdiği vahiy buna nasıl itiraz etti?

– Peki son Rasule indirilen ve tekamül etmiş son mesaj olan İslam’ın da, zamanla “Statüko dini” haline dönüşmesi söz konusu olmuş mudur?

– “Statükonun dini”nin oluşmasında ya da tevhid dininin, taviz verip uzlaşarak statüko dini haline gelmesinde kimler ve hangi saiklerle rol oynamaktadırlar?

– Türkiye pratiğinde, tevhidi uyanışı etkileyip sisteme entegre etmeye çalışan Statüko dini”nin oluşması, evreleri ve bugün hala sürdürülmesi safhalarından da kısaca bahsedebilir misiniz?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara'da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız'ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak'ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır. 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (14.Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (14.Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi ve tekrarıyla Pazar günü “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Programa internetten bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Ondördüncü Bölüm

İndir : 10.10.2015 14.Bölüm, 1.Parça
10.10.2015 14.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

– Allah’ın indirdiği Kitabın muhtevasından rahatsız olanların, Kitabın değiştirilmesini talep etmelerini, zanlarına, çıkarlarına, hevalarına ve statükoya uygun bir kitap ve din istemelerini, böyle bir din algısını oluşturmaya çalışmalarını, Kur’an’da zikredilen örnekleri ve günümüzdeki karşılıklarıyla birlikte açıklayabilir misiniz?

İsterseniz önce güncel olan Kur’an’ı değiştirme, egemen küresel ve yerel statükoya uydurma çabalarını ve bunlardan “tarihselcilik” yaklaşımını ele alarak başlayabilirsiniz.

– Bir de herkese farklı şeyler söyleyen bir Kur’an algısı yaygınlaştırılmak ve herkesin İslam’ının farklı olması temin edilmek isteniyor, bununla ne amaçlanıyor?

– Peki Rasulullah (s)’e de Kur’anı değiştirme talepleri geldiğinde Kur’anın yönlendirmesiyle onun tutumu ne oldu?

– Yüzyıllara sari tarihsel süreçte Kitabın ve dinin parçalanması, bütünün parçaya feda edilmesi sonucunda farklı parçaları öne çıkaran farklı grupların, ekollerin ortaya çıkması ve sonuçta ümmetin parçalanması söz konusu oldu. Halbuki Kur’an daha baştan bu konularda uyarılarda bulunmuştu. Bu konudaki uyarıları ihtiva eden, dinin ve ümmetin parçalanmamasına ve dağılıp ayrılmamaya çağıran ayetleri ve bu konudaki tespitlerinizi de bizimle paylaşabilir misiniz?

– Peki Kur’an’ın terk edilmiş bırakılması ve başka kitapların öne çıkarılıp esas alınması sapması ve bu sebeple bir çok hurafenin üretilmesi konusunda neler söyleyeceksiniz?

– Kitaptan bazı kısımların gizlenmesi, ketmedilmesi, Hakkın gizlenmesi ya da batıla karıştırılmasına ve az bir pahaya değişilmesine dair Kur’an’da ne gibi uyarılar yapılıyor?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara'da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız'ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak'ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır. 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (13. Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (13. Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi canlı ve Pazar günü tekrarıyla “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Programa internetten bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Onüçüncü Bölüm

İndir : 04.10.2015 13.Bölüm, 1.Parça
04.10.2015 13.Bölüm, 2.Parça
Dinle :
Sorular :
Sorular : Bugün 13. programı yaparak Kur’an’ı hakkıyla okumak programımıza iki haftalık ara sonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz.

– İnsanın Rabbine ve kendine yabancılaşması sonunda, insanın tükenişini ve fesadın küreselleşmesinin sebeplerini ayetler ışığında açıklar mısınız?

– Fıtrata yapılan müdahale sonucu ve vahiyden uzaklaşınca, yani fıtrat ile vahyin arası kesilince fesad çıkıyor. Peki böyle bir durumda insanlarda ve toplumda neler yaşanıyor?

– Toplumları yönetenler vahiyle hükmetmezlerse neler yaşanıyor? Vahiyden uzaklaşanların iktidarında Kur’an’ın beyanıyla ekinin ve neslin helaki nasıl gerçekleşiyor?

– Mü’minlerin, iktidar olmaları ve Allah’ın hükmüyle hükmetmeleri halinde neler olur?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

 

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara’da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız’ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak’ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır.

 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (12.Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (12.Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Radyo Denge Ramazan Program akışı içerisinde telefon bağlantısıyla canlı olarak gerçekleştirilmeye başlanan programda,
Ramazan’dan sonra da Mehmet Pamak’la “Kur’an’ı Hakkıyla Okumak” konusu ele alınmaya devam ediliyor.
Programa telefon ile bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Onikinci Bölüm

İndir : 12.09.2015 12.Bölüm, 1.Parça
12.09.2015 12.Bölüm, 2.Parça
Dinle :
Sorular :
Son programlarımızda iman-amel bütünlüğü ve hayatı ibadet kılmak konuları üzerinde durmuştuk. Bu programda ise dünya-ahiret ilişkisi üzerine bazı sorular yöneltmek istiyoruz.

– Dünyanın ahiretin tarlası olarak vahiyle inşa edilmesi suretiyle ahiret için salih ameller biriktirmeye çağıran, dünya için biriktirme tutkusuna karşı uyaran ayetlerden örnekler vererek dünyevileşme sapması konusunu açıklar mısınız?

– Kur’an’da hayatın bütün alanlarında Allah’ın unutulmaması ve zikrinden yüz çevrilmemesi gerektiğine ve bunun imanın ispatı ve gereği olduğuna dikkat çeken ayetler var. Allah’ın ayetlerinden yüz çevirenler, hayatlarında vahye uygun davranmayanlar mı? Bunlar nasıl bir akıbetle uyarılmaktadırlar?

– Ahirette hesap günü, fayda vermeyen pişmanlık, geri döndürülme ve geri dönüş halinde salih amel yapmaya dair taahhütte bulunma gibi isteklerin zikredildiği ayetleri açıklar mısınız?

– Ahiretteki tartışmaların hatırlatılması suretiyle dünyada atılacak adımlara, tutulacak yola dikkat etmeye yönlendiren ayetlerden de bahseder misiniz?

– Darlık ve sıkıntı anlarında davete kulak verme eğiliminin yükselmesi sebebiyle Allah’ın Resul gönderdiği beldelerin halklarına darlık ve sıkıntı vermesine ve sıkıntı halinde dini O’na has kılarak Allah’a sığınıp yardım dileyen, sıkıntı kalkınca da şirk koşanlara dair ayetleri açıklar mısınız?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

 

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara’da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız’ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak’ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır.

 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (11.Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (11.Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Radyo Denge Ramazan Program akışı içerisinde telefon bağlantısıyla canlı olarak gerçekleştirilmeye başlanan programda,
Ramazan’dan sonra da Mehmet Pamak’la “Kur’an’ı Hakkıyla Okumak” konusu ele alınmaya devam ediliyor.
Programa telefon ile bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Onbirinci Bölüm

İndir : 05.09.2015 11.Bölüm, 1.Parça
05.09.2015 11.Bölüm, 2.Parça
Dinle :
Sorular :
– Göklerde ve yerde olan her şey nasıl büyüklenmeden Rabbine itaat ediyorsa, sizler de tutarlı olun, ahdinize sadakat gösterin ve bildiğiniz ve insanlara da söylediğiniz Rabbinizin emirlerine/vahye öncelikle kendiniz uyun uyarısını yapan ayetleri açıklar mısınız?

– Kur’an ve ibadetlerin arasının kesilmemesine, ibadetlerin parçalanmadan ubudiyet bütünlüğü içinde yapılması halinde etkili ve dönüştürücü olacağına, ibadetlerin bütünlük içinde arındırıcı-inşa edici olduğuna dikkat çeken ayetleri açıklar mısınız?

– Yine Kur’an’da ibadetlerin, Allah’a kulluğun, adeta bir kıyıdan, kenardan tutar gibi yapılmasından bahsedilir ve böyle yapılmaması istenir. Bu konuyu açıklar mısnız?

– İbadetlerin bütünlük içinde eda edilmesi arındırıcı ve inşa edicidir dediniz. İbadetlerin birbirini desteklemesi, yahut birini yapanın diğerine yönlendirilmesi söz konusu olabilir mi?

– İbadetlerin, salih amellerin kötülükleri/günahları giderdiğine dair ayetleri açıklar mısınız?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

 

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara’da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız’ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak’ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır.

 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (10. Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (10. Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Radyo Denge Ramazan Program akışı içerisinde telefon bağlantısıyla canlı olarak gerçekleştirilmeye başlanan programda,
Ramazan’dan sonra da Mehmet Pamak’la “Kur’an’ı Hakkıyla Okumak” konusu ele alınmaya devam ediliyor.
Programa telefon ile bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Onuncu Bölüm

İndir : 29.08.2015 10.Bölüm, 1.Parça
29.08.2015 10.Bölüm, 2.Parça
Dinle :
Sorular :
– İnsanların çoğunluğu, hele de Müslüman’ım diyenlerin tamamı ahirete iman ettiklerini iddia ederler. Ancak tercih ettikleri hayat tarzı ve yaptıkları ameller çoğunlukla vahye aykırı olabilmektedir. Böyle bir durumda ahiret ve hesap gününe inandıklarına dair iddiaları vahyi ölçüler içinde bir anlam taşır mı? Müslümanlık iddialarına rağmen bu kesimlerin, dünyada, bir şeyi yapmak ya da yapmamak suretiyle ortaya koydukları vahye aykırı yanlış tercihlerle, din(hesap/ceza) gününü/ahireti hâl ile yalanlamak durumuna düşmüş olacakları şeklinde bir açıklamanızı hatırlıyorum. Bu konuyu ayetler ışığında biraz açabilir misiniz?

– İman-amel bütünlüğü içinde, Kur’an’ın bütününün hayatın tümüne hakim kılınmasıyla Kur’an’ın hayatı inşa etmesini, tüm ilişkilerin vahye uygun hale getirilmesini ve bütün hayat alanlarının Allah’ın hükümlerine uydurulması suretiyle sonuçta bütün hayatın Allah’ın rengiyle boyanmasını emreden ayetler olduğunu biliyoruz. Bu konu çerçevesinde bazı soruları sormak ve konun hakkıyla anlaşılmasına vesile olmak istiyoruz.

İmansız salih amel olur mu? Salih amel olmadan iman yaşayabilir mi? İman amel bütünlüğü içinde hayatı ibadet kılma sorumluluğumuzu ayetler ışığında açıklar mısınız?

– İslam’ın, hayatın bütün alanlarını kuşatan bir din olduğunu ortaya koyan ayetlere örnekler verebilir misiniz?

– Kendisinden daha güzel renk olmayan Allah’ın rengiyle/boyasıyla boyanmak konusunu ayetler ışığında açıklar mısınız?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

 

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara’da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız’ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak’ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır.