Month: Ekim 2015

Home / 2015 / Ekim
Gündem Özel İlkav 2015-2016 Programları tanıtımı

Gündem Özel İlkav 2015-2016 Programları tanıtımı

“Gündem Özel”, İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı-İLKAV’ın kuruluşu, amacı ve faaliyetlerini konu alan program gerçekleştirildi.

2015 – 2016 Yılı içerisinde yapılacak faaliyetlerden bahisle konferanslar, paneller konusunda İLKAV yönetim kurulu üyesi Emrullah Ayan geniş bilgi verdi.

Ayrıca vakfın diğer faaliyet alanları konusunda haftanın her pazartesi akşamı Şeyho Duman hocamız tarafından gerçekleşitirilen tefsir çalışmaları, her çarşamba saat 10.00’da bayanlara yönelik yapılan tefsir çalışmları hakkında bilgiler aktardı ve devamla Cuma akşamları gençlere yönelik tefsir çalışmaları Cumartesi gün içerisinde yapılan ilk öğretim çağındaki kız ve erkek öğrencilere yönelik faaliyetlerden, liselilere yönelik eğitimlerden ve her Cuma gerçekleştirilen kadın – erkek herkesin katılabildiği Cuma konferansları ve Cuma namazı gibi vakfın faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı.

Birinci Bölüm :
İkinci Bölüm  :

 

2015-2016 İLKAV FAALİYET BUROŞÜRÜNÜ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ

 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (15.Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (15.Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi ve tekrarıyla Pazar günü “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Programa internetten bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Onbeşinci Bölüm

İndir : 17.10.2015 15.Bölüm, 1.Parça
17.10.2015 15.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

– Rabbimiz Kitabında “Atalardan devralınan dini” taklit edip sürdürmeyi kınamakta, bu yanlış din algısını terke ve halimizi vahyin ölçüleriyle ıslaha çağırmaktadır. Peki terk edilmesi istenen bu “Atalar dini” nedir, açıklayabilir misiniz? Tarih boyunca kitleler neden büyük çoğunlukla bu dini tercih etmişlerdir?

– Müşriklerin din edindikleri “Atalar dini” hakkında Kur’an’da yer alan ayetlerde ne gibi tespit ve uyarılara yer veriliyor?

– Kitap ehlinin de kendilerine vahiyle ulaşan “İslam” dinin tahrif ederek “atalar dini” hakine dönüştürmeleri söz konusu oluyor ve Rabbimiz son Rasul’ün(s) ümmetini de aynı akıbete uğramaktan sakındırıyor. Kitap ehlinin, kendilerine inzal edilen “Tevhid Dini”ni tahrif edip “Atalar Dini” haline dönüştürmeleri nasıl gerçekleşiyor, Kur’an bu konuda hangi bilgileri veriyor?

– Kur’an, “Statükonun dini” de diyebileceğimiz “Atalar dininin, insanları “Allah ile aldatarak” statükoya entegre edebilmek için bir araç olarak kullanılmakta olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu konuyu açabilir misiniz?

– Mekke’de “İbrahim’in Dini” adı altında oluşturulan Statüko dini-Atalar dini ile kitleler nasıl yönlendirildiler? Rasulün(s) getirdiği vahiy buna nasıl itiraz etti?

– Peki son Rasule indirilen ve tekamül etmiş son mesaj olan İslam’ın da, zamanla “Statüko dini” haline dönüşmesi söz konusu olmuş mudur?

– “Statükonun dini”nin oluşmasında ya da tevhid dininin, taviz verip uzlaşarak statüko dini haline gelmesinde kimler ve hangi saiklerle rol oynamaktadırlar?

– Türkiye pratiğinde, tevhidi uyanışı etkileyip sisteme entegre etmeye çalışan Statüko dini”nin oluşması, evreleri ve bugün hala sürdürülmesi safhalarından da kısaca bahsedebilir misiniz?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara'da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız'ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak'ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır. 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (14.Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (14.Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi ve tekrarıyla Pazar günü “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Programa internetten bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Ondördüncü Bölüm

İndir : 10.10.2015 14.Bölüm, 1.Parça
10.10.2015 14.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

– Allah’ın indirdiği Kitabın muhtevasından rahatsız olanların, Kitabın değiştirilmesini talep etmelerini, zanlarına, çıkarlarına, hevalarına ve statükoya uygun bir kitap ve din istemelerini, böyle bir din algısını oluşturmaya çalışmalarını, Kur’an’da zikredilen örnekleri ve günümüzdeki karşılıklarıyla birlikte açıklayabilir misiniz?

İsterseniz önce güncel olan Kur’an’ı değiştirme, egemen küresel ve yerel statükoya uydurma çabalarını ve bunlardan “tarihselcilik” yaklaşımını ele alarak başlayabilirsiniz.

– Bir de herkese farklı şeyler söyleyen bir Kur’an algısı yaygınlaştırılmak ve herkesin İslam’ının farklı olması temin edilmek isteniyor, bununla ne amaçlanıyor?

– Peki Rasulullah (s)’e de Kur’anı değiştirme talepleri geldiğinde Kur’anın yönlendirmesiyle onun tutumu ne oldu?

– Yüzyıllara sari tarihsel süreçte Kitabın ve dinin parçalanması, bütünün parçaya feda edilmesi sonucunda farklı parçaları öne çıkaran farklı grupların, ekollerin ortaya çıkması ve sonuçta ümmetin parçalanması söz konusu oldu. Halbuki Kur’an daha baştan bu konularda uyarılarda bulunmuştu. Bu konudaki uyarıları ihtiva eden, dinin ve ümmetin parçalanmamasına ve dağılıp ayrılmamaya çağıran ayetleri ve bu konudaki tespitlerinizi de bizimle paylaşabilir misiniz?

– Peki Kur’an’ın terk edilmiş bırakılması ve başka kitapların öne çıkarılıp esas alınması sapması ve bu sebeple bir çok hurafenin üretilmesi konusunda neler söyleyeceksiniz?

– Kitaptan bazı kısımların gizlenmesi, ketmedilmesi, Hakkın gizlenmesi ya da batıla karıştırılmasına ve az bir pahaya değişilmesine dair Kur’an’da ne gibi uyarılar yapılıyor?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara'da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız'ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak'ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır. 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (13. Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (13. Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi canlı ve Pazar günü tekrarıyla “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Programa internetten bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Onüçüncü Bölüm

İndir : 04.10.2015 13.Bölüm, 1.Parça
04.10.2015 13.Bölüm, 2.Parça
Dinle :
Sorular :
Sorular : Bugün 13. programı yaparak Kur’an’ı hakkıyla okumak programımıza iki haftalık ara sonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz.

– İnsanın Rabbine ve kendine yabancılaşması sonunda, insanın tükenişini ve fesadın küreselleşmesinin sebeplerini ayetler ışığında açıklar mısınız?

– Fıtrata yapılan müdahale sonucu ve vahiyden uzaklaşınca, yani fıtrat ile vahyin arası kesilince fesad çıkıyor. Peki böyle bir durumda insanlarda ve toplumda neler yaşanıyor?

– Toplumları yönetenler vahiyle hükmetmezlerse neler yaşanıyor? Vahiyden uzaklaşanların iktidarında Kur’an’ın beyanıyla ekinin ve neslin helaki nasıl gerçekleşiyor?

– Mü’minlerin, iktidar olmaları ve Allah’ın hükmüyle hükmetmeleri halinde neler olur?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

 

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara’da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız’ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak’ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır.