Month: Şubat 2016

Home / 2016 / Şubat
Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (21.Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (21.Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi ve tekrarıyla Pazar günü “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Programa internetten bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

Rabbimize hamd olsun ki, Kur’an’ı Hakkıyla Okumak programının 21. bölümüne de bizleri kavuşturdu. Değerli dinleyenler bugünkü sorularımızla, yine Rasulün(s) Kur’an’daki konumunu ve sünnetini belirleyen ayetleri ele almaya gayret edeceğiz. Bu hafta son olarak Kur’an-hadis-sünnet ilişkisi üzerinde biraz daha durarak, bu konuyu sonuçlandırmaya çalışacağız inşaAllah. Rabbimiz nasip ederse bundan sonra, yani 22. Bölümden itibaren, inşaAllah yine “Kur’an’ı Hakkıyla Okumak” üst başlığı altında yeni bir konuyu ele almayı planlamaktayız. Değerli dinleyenler! Rabbimiz izin verirse yine haftalarca birlikteliğimize vesile olacak, “Yaratılan ve Emredilen: Evren, Fıtrat ve İnsan” başlığı altında, hep birlikte Kur’an’ı hakkıyla okumayı sürdüreceğiz inşaAllah. Ancak bu yeni başlığı ele almaya başlamadan önce bir süre ara verip, inşallah son 6 bölümü tekraren yayınlayacağımızı duyurmak istiyoruz.

 

Yirmincibirinci Bölüm

İndir : 06.02.2016 21.Bölüm, 1.Parça
06.02.2016 21.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

Şimdi, Kur’an’ı Hakkıyla Okumak Programı üst başlığı altında bir süredir işlemekte olduğumuz, “Kur’an’da Rasulün(s) Konumu ve Sünneti” konusunun son bölümünün sorularına geçebiliriz:

1 – Kur’an’da, Rasule(s) salât edilmesi, onun incitilmemesi, önüne geçilmemesi ve seslerin onun sesinin üstüne yükseltilmemesini emreden ayetleri kısaca açıklayabilir misiniz?

2 – Kur’an’da Allah ile Rasullerinin arasının ayrılmaması ve Rasullerin aralarında ayırım yapılmaması konusunda neler söyleniyor?

3 – Mü’minler Kur’an, sünnet ve hadis’e yaklaşımda nasıl bir ortak paydada buluşabilirler, nasıl bir ortak zemin oluşturabilirler?

4 – Hadislerin Kur’an’a arzı meselesinin önemi ve gerekliliği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

5 – Tariksel süreçte, Kur’an’ın açık beyanları yerine hadis rivayetlerinin birincil kaynak haline getirildiği konusunda ve Kur’an’a açıkça aykırı oldukları halde sahihlerde yer alan rivayetlere bazı somut örnekler verebilir misiniz?

6- Müslümanların ortak payda oluşturmadıkları hadis konusundaki tutumları, duruşları ve anlayışları hangi kategorilerde tasnif edilebilir?

7 – Kur’an dışında “din kuralı vazeden vahiy” var mıdır? Bu konuda Müslümanlar arasında hangi yanlış anlayışlar söz konusudur? Akıdevi açıdan hangi vasatta buluşmak gerekir?

8 – Zanna dayalı olduğu halde ahâd haber akıdeyi belirler mi? Ahad hadilere dayanarak akıde oluşturulabilir mi?

9 – Sonuç olarak ne söylemek istersiniz? Din usulü açısından, kaynaklara yaklaşım bakımından ortak bir zemini ve Mü’minler arasındaki vahdeti nasıl sağlayacağız?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara'da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız'ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak'ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır. 

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (20.Bölüm)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak (20.Bölüm)

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi ve tekrarıyla Pazar günü “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Programa internetten bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Yirminci Bölüm

İndir : 30.01.2016 20.Bölüm, 1.Parça
30.01.2016 20.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

Rabbimize hamd olsun ki, Kur’an’ı Hakkıyla Okumak programının 20. bölümüne de bizleri kavuşturdu. Değerli dinleyenler bugünkü sorularımızla, yine Rasulün(s) Kur’an’daki konumunu ve sünnetini belirleyen ayetlerin üzerinde durmaya devam edeceğiz inşaAllah.

1 – Kur’an mehcur bırakılarak bir çok hurafeler üretilen, büyük ve derin yozlaşmanın yaşandığı uzun tarihsel süreçte çok yanlış bir şefaat anlayışına sürüklenilmiş v şefaat edeceği zannedilen bir çok kategoriler oluşturulmuştur. Bir çok dindar kesim “şefaat ya Rasulullah” diyerek Rasulullah(s)den şeffaat dilemekte, Rasule yönelip dua ederek şefaat talebinde bulunmaktadırlar. Kur’an şefaat konusunda ne demektedir?

2 – Bugün bile bir çok kesim, özellikle bazı ilahiyatçı akademisyenlerin öncülüğünü yaptıkları bazı anlayışlara sahip olanlar, Kur’an’ın muhkem naslarını bile değiştirme veya farklı tercihler ortaya koyma cür’eti gösterebiliyorlar. Peki Rasule(s) ilk muhatapları olan Mekke müşrikleri tarafından yöneltilen, “Kur’an’ı değiştir” teklifleri karşısında Rasul(s)ün cevabı ne olmuştur? Rasul’ün vahiy karşısındaki konumu nedir?

3 – Hakkı tebliğle görevli olan Rasul’ün(s) batıla karşı tutumu nedir? Kur’an bu konuda hangi hükümlere yer vermiştir?

4 – Rasulün(s) vahyin yönlendirmesiyle ortaya koyduğu; hak-batıl ulaşmasını ve egemen şirk sistemiyle uzlaşmayı ve kâfirlere itaati reddeden sünneti nedir? Müslüman olduğunu söyleyen kitleler bu sünneti takip etmekte midir?

5 – Şu ana kadar işlediğimiz bütün ayetlerin ortaya koyduğu gerçek şu ki; Kur’an Rasulullah’ın(s) konumunu, yetkilerini, görevlerini ortaya koyan ve Rasulün sünnetinden bize en sahih tartışılmaz bilgileri ulaştıran en temel kaynaktır. Bu program çerçevesinde bu konudaki bir çok ayeti konuşmaya çalıştık. Tabii ki, Rasulün sünnetinden haber veren ayetlerin hepsini böyle bir programda gündemleştirmek mümkün değildir, ama hiç değilse birkaç örnek daha verebilir misiniz?

 

Programın eski bölümleri için tıklayınız

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara'da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız'ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak'ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır.